Tytuł

Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 17.04.2024, godz. 12:07
Termin składania ofert
Tytuł

Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kanonierów – ul. Synów Pułku w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 03.04.2024, godz. 14:07
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 24.07.2023, godz. 07:23
Termin składania ofert
Uwagi

Zapytanie rozstrzygnięte

Tytuł

Wykonanie tablic pamiątkowych A3 w ramach promocji projektu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 20.07.2023, godz. 11:01
Termin składania ofert
Uwagi

przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Zadanie nr 1 - „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” Budowa przyłącza do obiektu przy ulicy Kozielskiej 16 (Aldi); Zadanie nr 2 - Budowa przyłącza do obiektu przy ulicy Skarbowej 10 (MOK)

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 12.06.2023, godz. 09:26
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg roztrzygnięty

Tytuł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na płaskim dachu budynku zlokalizowanym przy ul. Pawła Stalmacha 18 w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 06.06.2023, godz. 12:04
Termin składania ofert
Uwagi

zapytanie rozstrzygnięte

Tytuł

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej wraz z instalacją odgromową i wypustami wentylacyjnymi na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Pawła Stalmacha 18 w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 06.06.2023, godz. 12:00
Termin składania ofert
Uwagi

zapytanie rozstrzygnięte

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2023 roku do obiektów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 13.01.2023, godz. 11:44
Termin składania ofert
Uwagi

przetarg unieważniony

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2023 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 12.08.2022, godz. 11:37
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony

Tytuł

Budowa przyłącza do obiektu przy ul. Kozielskiej 81

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 01.08.2022, godz. 10:20
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg roztrzygnięty

Strony