Tytuł

Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 27.04.2018, godz. 14:21
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

,,Wymiana przyłącza preizolowanego do Stolarskiej 1 DN40 o długości 100m”

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 27.04.2018, godz. 12:47
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Wymiana zaworów odcinających na przepustnice DN 250-2szt. przy ul. Chrobrego 14 oraz DN 200-2szt. w komorze ciepłowniczej przy ulicy Piramowicza 20

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 18.04.2018, godz. 11:02
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Zakup i wdrożenie systemu sterowania nadrzędnego SCADA – Etap I

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 18.04.2018, godz. 10:42
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 06.04.2018, godz. 12:34
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Remont obiektów należących do MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 30.03.2018, godz. 12:09
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla, Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna –Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 21.03.2018, godz. 09:53
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Budowa – sieć w.p. ul. Horoszkiewicza + 8 przyłączy + węzeł cieplny

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 19.03.2018, godz. 11:11
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla, Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna –Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 21.02.2018, godz. 13:51
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

„Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzynie-Koźlu”

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 09.02.2018, godz. 15:02
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstzygnięty.

Strony