Data publikacjiNazwa zamówieniaTermin składania ofertUwagi
17.04.2024, godz. 12:07Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźluupłynął
03.04.2024, godz. 14:07Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kanonierów – ul. Synów Pułku w Kędzierzynie-Koźluupłynął

Przetarg rozstrzygnięty

24.07.2023, godz. 07:23Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźlaupłynął

Zapytanie rozstrzygnięte

20.07.2023, godz. 11:01Wykonanie tablic pamiątkowych A3 w ramach promocji projektuupłynął

przetarg rozstrzygnięty

12.06.2023, godz. 09:26Zadanie nr 1 - „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” Budowa przyłącza do obiektu przy ulicy Kozielskiej 16 (Aldi); Zadanie nr 2 - Budowa przyłącza do obiektu przy ulicy Skarbowej 10 (MOK)upłynął

Przetarg roztrzygnięty

06.06.2023, godz. 12:04Wykonanie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na płaskim dachu budynku zlokalizowanym przy ul. Pawła Stalmacha 18 w Kędzierzynie-Koźluupłynął

zapytanie rozstrzygnięte

06.06.2023, godz. 12:00Wykonanie izolacji termozgrzewalnej wraz z instalacją odgromową i wypustami wentylacyjnymi na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Pawła Stalmacha 18 w Kędzierzynie-Koźluupłynął

zapytanie rozstrzygnięte

13.01.2023, godz. 11:44Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2023 roku do obiektów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu upłynął

przetarg unieważniony

12.08.2022, godz. 11:37Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2023 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjneupłynął

Przetarg unieważniony

01.08.2022, godz. 10:20Budowa przyłącza do obiektu przy ul. Kozielskiej 81upłynął

Przetarg roztrzygnięty

21.06.2022, godz. 12:54Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2023 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjneupłynął

Przetarg unieważniony

24.05.2022, godz. 13:41Zadanie nr 1: ,,Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do MZEC przy ul. Stalmacha 18.” - o mocy do 30 kW. Zadanie nr 2:,,Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do MZEC przy ul. Stalmacha 18." - o mocy powyżej 30 kW.upłynął

przetarg rozstrzygnięty

30.05.2022, godz. 11:14Zadanie nr 1 i 2 – „Dostawa ciepłomierzy dla węzłów jednofunkcyjnych c.o. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18"upłynął

przetarg rozstrzygnięty

04.05.2022, godz. 14:24Budowa przyłączy na terenie Kędzierzyna-Koźla - Zadanie nr 4 - Wymiana siec w.p. od ul. W. Polskiego do E. Leclerc – Wymiana przyłączy (1 Maja, Pionierów)upłynął

Przetarg rozstrzygnięty

08.04.2022, godz. 12:06Zadanie nr 1 - Wymiana sieci Dn300 - ul. Stalmacha 16-12 - ul. Stalmacha 8; Zadanie nr 2 - Wymiana sieci Dn300 - komora ul. Bema-Reja (KP11) - komora ul. Bema 20 (KL01); Zadanie nr 3 - Wymiana sieci Dn250 - ul. Piotra Skargi 16 - ul. Kościuszki 21upłynął

przetarg rozstrzygnięty

Strony