Archiwum aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok.
05.01.2022
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
04.01.2021
Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych na 2021 rok
31.12.2020
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
24.06.2020
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
24.06.2020
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2020
09.01.2020
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2020.
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
10.05.2019
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
10.05.2019
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez...
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019
23.04.2019
Korekta z dnia 19.04.2019r. - Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019.
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019
09.04.2019
Korekta z dnia 08.04.2019r. - Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019.

Strony