Tytuł

Dostawa ciepłomierzy dla węzłów jednofunkcyjnych c.o. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy. ul. Stalmacha 18.

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 23.06.2021, godz. 13:05
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Kędzierzyna – Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 25.05.2021, godz. 19:40
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do MZEC Sp. z o.o. - o mocy do 30 kW, Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do MZEC Sp. z o.o.- o mocy powyżej 30 kW

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 19.05.2021, godz. 13:43
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 05.05.2021, godz. 15:12
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony

Tytuł

Wymiana sieci (Wieniawskiego, Sikorskiego, Ligonia, Kosciuszki)

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 02.03.2021, godz. 15:04
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Modernizacja systemu sterowania kotłowni K41 wraz z wymianą palnika kotła K2

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 30.12.2020, godz. 13:51
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 29.12.2020, godz. 14:56
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 07.12.2020, godz. 12:35
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Budowa sieci ciepłowniczej – etap III

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 02.09.2020, godz. 13:41
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Budowa sieci ciepłowniczej – etap III

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 13.08.2020, godz. 08:28
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony

Strony