Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2023 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 21.06.2022, godz. 12:54
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony

Tytuł

Zadanie nr 1 i 2 – „Dostawa ciepłomierzy dla węzłów jednofunkcyjnych c.o. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18"

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 30.05.2022, godz. 11:14
Termin składania ofert
Uwagi

przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Zadanie nr 1: ,,Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do MZEC przy ul. Stalmacha 18.” - o mocy do 30 kW. Zadanie nr 2:,,Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do MZEC przy ul. Stalmacha 18." - o mocy powyżej 30 kW.

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 24.05.2022, godz. 13:41
Termin składania ofert
Uwagi

przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Budowa przyłączy na terenie Kędzierzyna-Koźla - Zadanie nr 4 - Wymiana siec w.p. od ul. W. Polskiego do E. Leclerc – Wymiana przyłączy (1 Maja, Pionierów)

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 04.05.2022, godz. 14:24
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Zadanie nr 1 - Wymiana sieci Dn300 - ul. Stalmacha 16-12 - ul. Stalmacha 8; Zadanie nr 2 - Wymiana sieci Dn300 - komora ul. Bema-Reja (KP11) - komora ul. Bema 20 (KL01); Zadanie nr 3 - Wymiana sieci Dn250 - ul. Piotra Skargi 16 - ul. Kościuszki 21

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 08.04.2022, godz. 12:06
Termin składania ofert
Uwagi

przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Wymiana sieci wp. W. Polskiego – komora policyjna – komora Al. Lisa

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 24.01.2022, godz. 12:42
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Zadanie nr 6 - Wymiana sieci od ul. Korczaka do komory przy budynku przy ul. Kościuszki 41

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 10.01.2022, godz. 10:41
Termin składania ofert
Uwagi

przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Zadanie nr 2 - Wymiana sieci W.P. ul. W. Polskiego - komora policyjna - komora ul. Stalmacha 18.

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 10.12.2021, godz. 11:03
Termin składania ofert
Uwagi

przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 30.08.2021, godz. 15:24
Termin składania ofert
Uwagi

Przetrag rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2022 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 02.07.2021, godz. 13:41
Termin składania ofert
Uwagi

Przetrag rozstrzygnięty

Strony