Tytuł

Budowa sieci ciepłowniczej – etap III

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 02.09.2020, godz. 13:41
Termin składania ofert
Tytuł

Budowa sieci ciepłowniczej – etap III

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 13.08.2020, godz. 08:28
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony

Tytuł

Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18.

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 24.06.2020, godz. 14:04
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2021 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 12.06.2020, godz. 10:55
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 09.12.2019, godz. 08:06
Termin składania ofert
Uwagi
Tytuł

Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 19.11.2019, godz. 10:16
Termin składania ofert
Uwagi
Tytuł

Przebudowa budynku wymiennikowni oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne i sterownię w Kędzierzynie-Koźle przy ul. Piastowskiej 52

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 13.09.2019, godz. 12:00
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2020 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 07.06.2019, godz. 10:16
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 19.04.2019, godz. 12:28
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2019 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy, inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 21.06.2018, godz. 14:33
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Strony