Tytuł Data dodania Typ
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 czw., 2019-01-24 09:22 Aktualność
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. czw., 2018-11-15 12:30 Ogłoszenie
Wykonanie i dostawa tablic A3 informacyjnych/pamiątkowych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu dla projektu „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie K czw., 2018-09-13 13:39 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Jednorazowa obsługa serwisowa urządzeń w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2018-08-07 14:52 Ogłoszenie
Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2018-08-07 14:47 Ogłoszenie
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2019 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy, inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne czw., 2018-06-21 14:33 Zamówienie publiczne
„Zakup ciepłomierzy i radiowego zestawu odczytu wraz z oprogramowaniem” wt., 2018-06-19 14:20 Zamówienie publiczne
Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW pt., 2018-06-08 11:36 Zamówienie publiczne
Modernizacja węzła cieplnego grupowego ul.Lompy 4, moc 2,7 MW czw., 2018-06-07 07:47 Zamówienie publiczne
Modernizacja węzła cieplnego grupowego ul. Lompy 4, moc 2,7 MW czw., 2018-05-17 08:57 Zamówienie publiczne
Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW pt., 2018-04-27 14:21 Zamówienie publiczne
,,Wymiana przyłącza preizolowanego do Stolarskiej 1 DN40 o długości 100m” pt., 2018-04-27 12:47 Zamówienie publiczne
Wymiana zaworów odcinających na przepustnice DN 250-2szt. przy ul. Chrobrego 14 oraz DN 200-2szt. w komorze ciepłowniczej przy ulicy Piramowicza 20 śr., 2018-04-18 11:02 Zamówienie publiczne
Zakup i wdrożenie systemu sterowania nadrzędnego SCADA – Etap I śr., 2018-04-18 10:42 Zamówienie publiczne
Wykonanie i dostawa banerów pon., 2018-04-16 14:52 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Opracowanie koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2018-04-06 12:34 Zamówienie publiczne
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2018-04-05 12:50 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Remont obiektów należących do MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2018-03-30 12:09 Zamówienie publiczne
Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2019 r. czw., 2018-03-29 10:32 Ogłoszenie
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 - 21.03.2018 czw., 2018-03-22 11:02 Aktualność
Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla, Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna –Koźla śr., 2018-03-21 09:53 Zamówienie publiczne
Budowa – sieć w.p. ul. Horoszkiewicza + 8 przyłączy + węzeł cieplny pon., 2018-03-19 11:11 Zamówienie publiczne
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 czw., 2018-02-22 10:17 Aktualność
Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla, Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna –Koźla śr., 2018-02-21 13:51 Zamówienie publiczne
„Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzynie-Koźlu” pt., 2018-02-09 15:02 Zamówienie publiczne
Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzynie-Koźlu pt., 2018-02-09 14:41 Zamówienie publiczne
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 wt., 2018-01-16 08:58 Aktualność
REGULAMINY czw., 2018-01-04 07:42 Aktualność
Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2017-12-04 13:49 Zamówienie publiczne
Dostawa i uruchomienie infrastruktury IT-etap II w budynku MZEC przy ul.Stalmacha 18 w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2017-12-01 08:22 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Strony