Aktualności

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
10.05.2019
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o.
10.05.2019
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez...
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019
09.04.2019
Korekta z dnia 08.04.2019r. - Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019.
Regulamin zawierania umów w projektach
27.10.2017