Tytuł

Wymiana sieci (Wieniawskiego, Sikorskiego, Ligonia, Kosciuszki)

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 02.03.2021, godz. 15:04
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 29.12.2020, godz. 14:56
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 07.12.2020, godz. 12:35
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Budowa sieci ciepłowniczej – etap III

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 02.09.2020, godz. 13:41
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Budowa sieci ciepłowniczej – etap III

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 13.08.2020, godz. 08:28
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony

Tytuł

Budowa przyłączy

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 09.06.2020, godz. 12:36
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 18.02.2020, godz. 13:40
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 18.02.2020, godz. 09:36
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 20.01.2020, godz. 14:15
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 16.01.2020, godz. 14:21
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Strony