Tytuł

Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18.

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 24.06.2020, godz. 14:04
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2021 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 12.06.2020, godz. 10:55
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18. Dostawa ciepłomierzy dla węzłów jednofunkcyjnych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18.

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 05.05.2020, godz. 13:14
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa i uruchomienie pomp obiegowych sieciowych wraz z falownikami w kotłowni K-41 przy ul. Piastowskiej 52 w Kędzierzynie Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 10.04.2020, godz. 13:59
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2020 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 07.06.2019, godz. 10:16
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2019 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy, inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 21.06.2018, godz. 14:33
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

„Zakup ciepłomierzy i radiowego zestawu odczytu wraz z oprogramowaniem”

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 19.06.2018, godz. 14:20
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 08.06.2018, godz. 11:36
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

Modernizacja węzła cieplnego grupowego ul.Lompy 4, moc 2,7 MW

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 07.06.2018, godz. 07:47
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Modernizacja węzła cieplnego grupowego ul. Lompy 4, moc 2,7 MW

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 17.05.2018, godz. 08:57
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Strony