Tytuł

Budowa przyłączy

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 09.06.2020, godz. 12:36
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18. Dostawa ciepłomierzy dla węzłów jednofunkcyjnych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18.

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 05.05.2020, godz. 13:14
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Dostawa i uruchomienie pomp obiegowych sieciowych wraz z falownikami w kotłowni K-41 przy ul. Piastowskiej 52 w Kędzierzynie Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 10.04.2020, godz. 13:59
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 18.02.2020, godz. 13:40
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 18.02.2020, godz. 09:36
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 20.01.2020, godz. 14:15
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 16.01.2020, godz. 14:21
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

„Zakup ciepłomierzy i radiowego zestawu odczytu wraz z oprogramowaniem”

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 19.06.2018, godz. 14:20
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Tytuł

Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 08.06.2018, godz. 11:36
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg unieważniony.

Tytuł

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb
Rodzaj zamówienia: 
Typ
Tryb postępowania: 
Data zamieszczenia postępowania 04.12.2017, godz. 13:49
Termin składania ofert
Uwagi

Przetarg rozstrzygnięty.

Strony