Tytuł Data dodania Typ
Zapytanie ofertowe nr 11/2017 "Wykonanie jednorazowej obsługi serwisowej urządzeń w kotłowniach osiedlowych i lokalnych na terenie Kędzierzyna-Koźla" pt., 2017-05-19 10:39 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych o mocach 70kW, 70kW, 100kW, 260 kW dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-04-12 13:20 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż przepustnic dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-04-05 14:31 Zamówienie publiczne
Roboty budowlane i usługi w obiektach należących do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2017-03-07 14:57 Zamówienie publiczne
Zadanie nr 4: "Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Bema/Reja do komory przy ul. Ligonia wraz z przyłączami do budynków w Kędzierzynie-Koźlu" Zadanie nr 6: "Przebudowa sieci wysokoparametrowej na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. D śr., 2017-02-22 11:06 Zamówienie publiczne
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2017 pt., 2017-02-17 11:05 Aktualność
Zadanie nr 8 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności wt., 2017-02-14 11:06 Zamówienie publiczne
Dostęp do pozostałych informacji publicznych wt., 2017-01-31 13:02 Prosta strona
OZE czw., 2017-01-26 11:26 Aktualność
PROCEDURA czw., 2017-01-26 11:24 Aktualność
REGULAMIN czw., 2017-01-26 11:12 Aktualność
Zmiana adresu strony BIP Miejskiego Zakłady Energetyki Cieplnej śr., 2017-01-25 13:54 Aktualność
Dostęp do pozostałych informacji publicznych śr., 2017-01-25 08:49 Prosta strona
Instrukcja obsługi BIP czw., 2017-01-19 15:41 Prosta strona
Kontakt czw., 2017-01-19 15:40 Prosta strona
Redakcja czw., 2017-01-19 15:38 Prosta strona
Polityka plików cookies czw., 2017-01-19 14:43 Prosta strona
Zakup usług ubezpieczeniowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2016-11-30 13:35 Zamówienie publiczne
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla. Zadanie nr 7 Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla- podłączenie nowych odbiorców. wt., 2016-10-11 13:13 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Grupy Zakupowej pt., 2016-09-02 09:42 Zamówienie publiczne
Remont sieci ciepłowniczej na osiedlu Zachód w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2016-06-02 11:14 Zamówienie publiczne
Budowa sieci wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Grunwaldzkiej 8,6 i Głowackiego 5 w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2016-04-05 08:35 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2016-04-04 13:09 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2016-03-16 13:50 Zamówienie publiczne
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy i wodomierzy ultradźwiękowych pon., 2016-03-14 11:53 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków, montażem węzłów cieplnychi liczników ciepła w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2016-02-11 12:24 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2015-09-04 14:06 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na pt., 2015-07-17 08:51 Zamówienie publiczne
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2015-05-06 09:16 Zamówienie publiczne
Przebudowa sieci cieplnych wraz z przyłączami do budynków, od komory K-259 do ul. Orzeszkowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa przyłączy do budynków przy ul. Piotra Skargi 50 i Orzeszkowej 1-13 pt., 2015-04-24 12:38 Zamówienie publiczne

Strony