Tytuł Data dodania Typ
Wymiana sieci (Wieniawskiego, Sikorskiego, Ligonia, Kosciuszki) wt., 2021-03-02 15:04 Zamówienie publiczne
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej pt., 2021-02-26 10:11 Prosta strona
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pon., 2021-01-04 13:18 Aktualność
Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych na 2021 rok czw., 2020-12-31 09:54 Aktualność
Modernizacja systemu sterowania kotłowni K41 wraz z wymianą palnika kotła K2 śr., 2020-12-30 13:51 Zamówienie publiczne
Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2020-12-29 14:56 Zamówienie publiczne
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna Koźla pon., 2020-12-07 12:35 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczej – etap III śr., 2020-09-02 13:41 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczej – etap III czw., 2020-08-13 08:28 Zamówienie publiczne
Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych pt., 2020-07-17 12:21 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18. śr., 2020-06-24 14:04 Zamówienie publiczne
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. śr., 2020-06-24 10:41 Aktualność
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. śr., 2020-06-24 10:35 Aktualność
Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla śr., 2020-06-17 14:42 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2021 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne pt., 2020-06-12 10:55 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy wt., 2020-06-09 12:36 Zamówienie publiczne
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2020-05-25 12:01 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18. Dostawa ciepłomierzy dla węzłów jednofunkcyjnych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18. wt., 2020-05-05 13:14 Zamówienie publiczne
Dostawa węzłów jednofunkcyjnych C.O. o mocy 50 kW oraz 70 kW pon., 2020-04-27 13:19 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2021 r. pon., 2020-04-20 13:40 Ogłoszenie
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2020-04-15 12:21 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa i uruchomienie pomp obiegowych sieciowych wraz z falownikami w kotłowni K-41 przy ul. Piastowskiej 52 w Kędzierzynie Koźlu pt., 2020-04-10 13:59 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2020-02-18 13:40 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2020-02-18 09:36 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2020-01-20 14:15 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla czw., 2020-01-16 14:21 Zamówienie publiczne
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2020 czw., 2020-01-09 14:34 Aktualność
Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2019-12-09 08:06 Zamówienie publiczne
Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2019-11-19 10:16 Zamówienie publiczne
Przebudowa budynku wymiennikowni oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne i sterownię w Kędzierzynie-Koźle przy ul. Piastowskiej 52 pt., 2019-09-13 12:00 Zamówienie publiczne

Strony