Tytuł Data dodania Typ
Wykonanie i dostawa tablic A3 informacyjnych/pamiątkowych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu dla projektu "Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu" wt., 2019-08-20 09:38 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i modułów do ciepłomierzy dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2019-07-18 14:49 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2020 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne pt., 2019-06-07 10:16 Zamówienie publiczne
Budowa farmy fotowoltaicznej w Kędzierzynie-Koźlu - studium wykonalności czw., 2019-06-06 10:47 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. pt., 2019-05-10 12:01 Aktualność
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. pt., 2019-05-10 11:59 Aktualność
Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla pt., 2019-05-10 10:57 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2019-05-09 14:27 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa urządzeń automatyki węzłów cieplnych – zawory regulacyjne z siłownikiem, dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2019-05-08 10:28 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa urządzeń automatyki węzłów cieplnych – sterowniki swobodnie programowalne, dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2019-05-08 10:25 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
"Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Kędzierzynie-Koźlu" czw., 2019-04-25 13:55 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 wt., 2019-04-23 12:42 Aktualność
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2019-04-19 12:28 Zamówienie publiczne
"Wykonanie dokumentacji projektowej budynku wymiennikowni przy ul. Piastowskiej 52 w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie remontu oraz adaptacji pomieszczeń na zaplecze socjalne i sterownię" śr., 2019-04-10 10:31 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 wt., 2019-04-09 08:02 Aktualność
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 czw., 2019-01-24 09:22 Aktualność
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. czw., 2018-11-15 12:30 Ogłoszenie
Wykonanie i dostawa tablic A3 informacyjnych/pamiątkowych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu dla projektu „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie K czw., 2018-09-13 13:39 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Jednorazowa obsługa serwisowa urządzeń w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2018-08-07 14:52 Ogłoszenie
Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2018-08-07 14:47 Ogłoszenie
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2019 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy, inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne czw., 2018-06-21 14:33 Zamówienie publiczne
„Zakup ciepłomierzy i radiowego zestawu odczytu wraz z oprogramowaniem” wt., 2018-06-19 14:20 Zamówienie publiczne
Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW pt., 2018-06-08 11:36 Zamówienie publiczne
Modernizacja węzła cieplnego grupowego ul.Lompy 4, moc 2,7 MW czw., 2018-06-07 07:47 Zamówienie publiczne
Modernizacja węzła cieplnego grupowego ul. Lompy 4, moc 2,7 MW czw., 2018-05-17 08:57 Zamówienie publiczne
Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW pt., 2018-04-27 14:21 Zamówienie publiczne
,,Wymiana przyłącza preizolowanego do Stolarskiej 1 DN40 o długości 100m” pt., 2018-04-27 12:47 Zamówienie publiczne
Wymiana zaworów odcinających na przepustnice DN 250-2szt. przy ul. Chrobrego 14 oraz DN 200-2szt. w komorze ciepłowniczej przy ulicy Piramowicza 20 śr., 2018-04-18 11:02 Zamówienie publiczne
Zakup i wdrożenie systemu sterowania nadrzędnego SCADA – Etap I śr., 2018-04-18 10:42 Zamówienie publiczne
Wykonanie i dostawa banerów pon., 2018-04-16 14:52 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Strony