Tytuł Data dodania Typsortuj malejąco
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2015-05-06 09:16 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na pt., 2015-07-17 08:51 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2015-09-04 14:06 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków, montażem węzłów cieplnychi liczników ciepła w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2016-02-11 12:24 Zamówienie publiczne
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy i wodomierzy ultradźwiękowych pon., 2016-03-14 11:53 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2016-03-16 13:50 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2016-04-04 13:09 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2020-02-18 13:40 Zamówienie publiczne
Remont sieci ciepłowniczej na osiedlu Zachód w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2016-06-02 11:14 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Grupy Zakupowej pt., 2016-09-02 09:42 Zamówienie publiczne
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla. Zadanie nr 7 Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla- podłączenie nowych odbiorców. wt., 2016-10-11 13:13 Zamówienie publiczne
Przebudowa sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z przyłączami do budynków przy ul. Chopina, Moniuszki i Kilińskiego w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2014-11-28 14:22 Zamówienie publiczne
Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K2 przy ul.Bema do komory przy ul.Bema 23 w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2014-10-08 10:53 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy do budynków w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem węzłów cieplnych w ramach programu KAWKA śr., 2014-07-30 11:20 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych o mocach 70kW, 70kW, 100kW, 260 kW dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-04-12 13:20 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż przepustnic dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-04-05 14:31 Zamówienie publiczne
Roboty budowlane i usługi w obiektach należących do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2017-03-07 14:57 Zamówienie publiczne
Zadanie nr 4: "Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Bema/Reja do komory przy ul. Ligonia wraz z przyłączami do budynków w Kędzierzynie-Koźlu" Zadanie nr 6: "Przebudowa sieci wysokoparametrowej na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. D śr., 2017-02-22 11:06 Zamówienie publiczne
Zadanie nr 8 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności wt., 2017-02-14 11:06 Zamówienie publiczne
Wykonanie map do projektowania - ul.Koszykowa w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2013-10-08 09:58 Zamówienie publiczne
„Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przebudową sieci teletechnicznej i przełożeniem kabla elektrycznego” pt., 2013-12-13 13:31 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie - roboty budowlane czw., 2013-02-14 22:42 Zamówienie publiczne
Zakup usług ubezpieczeniowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2013-05-14 13:16 Zamówienie publiczne
Wykonanie map do projektowania - ul. Koszykowa w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2013-10-08 10:17 Zamówienie publiczne
Wykonanie map do projektowania - zmiana pozwolenia na budowę czw., 2013-10-24 15:10 Zamówienie publiczne
„Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przebudową sieci teletechnicznej i przełożeniem kabla elektrycznego” pt., 2013-12-13 14:07 Zamówienie publiczne
Wykonanie map do projektowania dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2014-04-22 12:57 Zamówienie publiczne
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2014-04-30 11:02 Zamówienie publiczne
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2014-05-07 14:18 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy do budynków mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem węzłów cieplnych w ramach programu KAWKA śr., 2014-07-09 15:43 Zamówienie publiczne

Strony