Tytuł Data dodania Typsortuj malejąco
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 wt., 2018-01-16 08:58 Aktualność
Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych na 2021 rok czw., 2020-12-31 09:54 Aktualność
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 czw., 2019-01-24 09:22 Aktualność
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2020 czw., 2020-01-09 14:34 Aktualność
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. śr., 2020-06-24 10:35 Aktualność
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. śr., 2020-06-24 10:41 Aktualność
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 wt., 2019-04-09 08:02 Aktualność
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. pt., 2019-05-10 11:59 Aktualność
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. pt., 2019-05-10 12:01 Aktualność
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2017 pt., 2017-02-17 11:05 Aktualność
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 - 21.03.2018 czw., 2018-03-22 11:02 Aktualność
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok. śr., 2022-01-05 13:44 Aktualność
OZE czw., 2017-01-26 11:26 Aktualność
PROCEDURA czw., 2017-01-26 11:24 Aktualność
REGULAMIN czw., 2017-01-26 11:12 Aktualność
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pon., 2021-01-04 13:18 Aktualność
Zmiana adresu strony BIP Miejskiego Zakłady Energetyki Cieplnej śr., 2017-01-25 13:54 Aktualność
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 wt., 2019-04-23 12:42 Aktualność
Regulamin zawierania umów w projektach pt., 2017-10-27 07:54 Aktualność
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 czw., 2018-02-22 10:17 Aktualność
Ocena stanu technicznego kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2018-08-07 14:47 Ogłoszenie
Grupa zakupowa na dostawę gazu w 2023 r. wt., 2022-03-22 13:20 Ogłoszenie
Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2021 r. pon., 2020-04-20 13:40 Ogłoszenie
Jednorazowa obsługa serwisowa urządzeń w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2018-08-07 14:52 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. czw., 2018-11-15 12:30 Ogłoszenie
Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2019 r. czw., 2018-03-29 10:32 Ogłoszenie
„Wspólne postępowanie na dostawę gazu w roku 2018” pon., 2017-05-29 11:47 Ogłoszenie
Sprawozdania finansowe śr., 2017-01-25 08:34 Prosta strona
Instrukcja obsługi BIP czw., 2017-01-19 15:41 Prosta strona
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej pt., 2021-02-26 10:11 Prosta strona

Strony