Tytułsortuj malejąco Data dodania Typ
,,Wymiana przyłącza preizolowanego do Stolarskiej 1 DN40 o długości 100m” pt., 2018-04-27 12:47 Zamówienie publiczne
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 wt., 2018-01-16 08:58 Aktualność
Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2020-12-29 14:56 Zamówienie publiczne
"Wykonanie dokumentacji projektowej budynku wymiennikowni przy ul. Piastowskiej 52 w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie remontu oraz adaptacji pomieszczeń na zaplecze socjalne i sterownię" śr., 2019-04-10 10:31 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
"Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Kędzierzynie-Koźlu" czw., 2019-04-25 13:55 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Budowa farmy fotowoltaicznej w Kędzierzynie-Koźlu - studium wykonalności czw., 2019-06-06 10:47 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Budowa nowego przyłącza wysokoparametrowego do sieci cieplnej przy ul.Waryńskiego (dz. nr 4/77) w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2017-11-20 14:35 Zamówienie publiczne
Budowa nowych przyłączy do sieci cieplnej i sieci c.w.u. przy ul. Matejki 3, ul. Judyma 4, ul. Mostowej 15F oraz ul. Piramowicza 29 w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2017-05-25 12:10 Zamówienie publiczne
Budowa nowych przyłączy wysokoparametrowych do sieci cieplnej przy ul. Waryńskiego (dz. nr 4/77) oraz przy ul. Matejki 35 (dz. 1019, 1021) w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-09-20 13:19 Zamówienie publiczne
Budowa przyłącza do obiektu przy ul. Kozielskiej 81 pon., 2022-08-01 10:20 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy wt., 2020-06-09 12:36 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów cieplnych) do budynków w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2015-04-01 12:56 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Kędzierzyna – Koźla wt., 2021-05-25 19:40 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Kędzierzyna-Koźla śr., 2021-05-05 15:12 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy do budynków mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem węzłów cieplnych w ramach programu KAWKA śr., 2014-07-09 15:43 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy do budynków w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem węzłów cieplnych w ramach programu KAWKA śr., 2014-07-30 11:20 Zamówienie publiczne
Budowa przyłączy na terenie Kędzierzyna-Koźla - Zadanie nr 4 - Wymiana siec w.p. od ul. W. Polskiego do E. Leclerc – Wymiana przyłączy (1 Maja, Pionierów) śr., 2022-05-04 14:24 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczej – etap III czw., 2020-08-13 08:28 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczej – etap III śr., 2020-09-02 13:41 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków, montażem węzłów cieplnychi liczników ciepła w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2016-02-11 12:24 Zamówienie publiczne
Budowa sieci ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków i montażem węzłów cieplnych w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2015-04-17 08:49 Zamówienie publiczne
Budowa sieci wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Grunwaldzkiej 8,6 i Głowackiego 5 w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2016-04-05 08:35 Zamówienie publiczne
Budowa – sieć w.p. ul. Horoszkiewicza + 8 przyłączy + węzeł cieplny pon., 2018-03-19 11:11 Zamówienie publiczne
Dostawa ciepłomierzy dla węzłów jednofunkcyjnych c.o. do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej przy. ul. Stalmacha 18. śr., 2021-06-23 13:05 Zamówienie publiczne
Dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i modułów do ciepłomierzy dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2019-07-18 14:49 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW pt., 2018-04-27 14:21 Zamówienie publiczne
Dostawa dwóch węzłów cieplnych dla odbiorców przy ul. 9 Maja 6 – 127 kW oraz ul. Pionierów 1 – 228 kW pt., 2018-06-08 11:36 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Grupy Zakupowej pt., 2016-09-02 09:42 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Grupy Zakupowej wt., 2017-08-08 13:48 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2015-09-04 14:06 Zamówienie publiczne

Strony