Tytułsortuj malejąco Data dodania Typ
Przebudowa budynku wymiennikowni oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne i sterownię w Kędzierzynie-Koźle przy ul. Piastowskiej 52 pt., 2019-09-13 12:00 Zamówienie publiczne
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2014-04-29 10:32 Zamówienie publiczne
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla. Zadanie nr 7 Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla- podłączenie nowych odbiorców. wt., 2016-10-11 13:13 Zamówienie publiczne
Przebudowa sieci cieplnych wraz z przyłączami do budynków, od komory K-259 do ul. Orzeszkowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa przyłączy do budynków przy ul. Piotra Skargi 50 i Orzeszkowej 1-13 pt., 2015-04-24 12:38 Zamówienie publiczne
Przebudowa sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z przyłączami do budynków przy ul. Chopina, Moniuszki i Kilińskiego w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2014-11-28 14:22 Zamówienie publiczne
Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K2 przy ul.Bema do komory przy ul.Bema 23 w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2014-10-08 10:53 Zamówienie publiczne
Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2017-12-04 13:49 Zamówienie publiczne
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2019-05-09 14:27 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Redakcja czw., 2017-01-19 15:38 Prosta strona
REGULAMIN czw., 2017-01-26 11:12 Aktualność
Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. pt., 2019-05-10 12:01 Aktualność
Regulamin zawierania umów w projektach pt., 2017-10-27 07:54 Aktualność
Regulamin zawierania umów w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. pt., 2019-05-10 11:59 Aktualność
REGULAMINY czw., 2018-01-04 07:42 Aktualność
Remont obiektów należących do MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2018-03-30 12:09 Zamówienie publiczne
Remont pokrycia dachowego na budynku gospodarczym MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-05-24 14:08 Zamówienie publiczne
Remont sieci ciepłowniczej na osiedlu Zachód w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2016-06-02 11:14 Zamówienie publiczne
Roboty budowlane i usługi w obiektach należących do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2017-03-07 14:57 Zamówienie publiczne
Roboty budowlane w obiektach należących do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2017-09-05 11:17 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Roboty remontowe w budynku przy ul. Stalmacha 18 należącym do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu – remont klatki schodowej śr., 2017-10-18 12:07 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla czw., 2020-01-16 14:21 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla wt., 2020-02-18 13:40 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu pt., 2019-04-19 12:28 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu pon., 2020-01-20 14:15 Zamówienie publiczne
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2020-02-18 09:36 Zamówienie publiczne
Sprawozdania finansowe śr., 2017-01-25 08:34 Prosta strona
Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2019 r. czw., 2018-03-29 10:32 Ogłoszenie
Wykonanie i dostawa banerów pon., 2018-04-16 14:52 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplej Sp. z o.o. śr., 2017-11-08 12:40 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Wykonanie i dostawa tablic A3 informacyjnych/pamiątkowych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu dla projektu "Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu" wt., 2019-08-20 09:38 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Strony