Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco Typ
Zapytanie ofertowe nr 16/2017 "Zakup elementów automatyki i węzłów cieplnych" czw., 2017-07-06 08:13 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
„Wspólne postępowanie na dostawę gazu w roku 2018” pon., 2017-05-29 11:47 Ogłoszenie
Budowa nowych przyłączy do sieci cieplnej i sieci c.w.u. przy ul. Matejki 3, ul. Judyma 4, ul. Mostowej 15F oraz ul. Piramowicza 29 w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2017-05-25 12:10 Zamówienie publiczne
Remont pokrycia dachowego na budynku gospodarczym MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-05-24 14:08 Zamówienie publiczne
Zapytanie ofertowe nr 11/2017 "Wykonanie jednorazowej obsługi serwisowej urządzeń w kotłowniach osiedlowych i lokalnych na terenie Kędzierzyna-Koźla" pt., 2017-05-19 10:39 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe nr 10/2017 "Wykonanie oceny technicznej trzech kominów stalowych na terenie Kędzierzyna - Koźla" pon., 2017-05-15 08:41 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Dialog techniczny nr 1/2017 czw., 2017-04-27 10:08 Ogłoszenie
Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych o mocach 70kW, 70kW, 100kW, 260 kW dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-04-12 13:20 Zamówienie publiczne
Dostawa i montaż przepustnic dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2017-04-05 14:31 Zamówienie publiczne
Roboty budowlane i usługi w obiektach należących do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2017-03-07 14:57 Zamówienie publiczne
Zadanie nr 4: "Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Bema/Reja do komory przy ul. Ligonia wraz z przyłączami do budynków w Kędzierzynie-Koźlu" Zadanie nr 6: "Przebudowa sieci wysokoparametrowej na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. D śr., 2017-02-22 11:06 Zamówienie publiczne
Plan Postępowań o Uzielenie Zamówień Publicznych na rok 2017 pt., 2017-02-17 11:05 Aktualność
Zadanie nr 8 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności wt., 2017-02-14 11:06 Zamówienie publiczne
Dostęp do pozostałych informacji publicznych wt., 2017-01-31 13:02 Prosta strona
OZE czw., 2017-01-26 11:26 Aktualność
PROCEDURA czw., 2017-01-26 11:24 Aktualność
REGULAMIN czw., 2017-01-26 11:12 Aktualność
Zmiana adresu strony BIP Miejskiego Zakłady Energetyki Cieplnej śr., 2017-01-25 13:54 Aktualność
Dostęp do pozostałych informacji publicznych śr., 2017-01-25 08:49 Prosta strona
Sprawozdania finansowe śr., 2017-01-25 08:34 Prosta strona
Instrukcja obsługi BIP czw., 2017-01-19 15:41 Prosta strona
Kontakt czw., 2017-01-19 15:40 Prosta strona
Redakcja czw., 2017-01-19 15:38 Prosta strona
Polityka plików cookies czw., 2017-01-19 14:43 Prosta strona
O Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej czw., 2017-01-19 14:08 Prosta strona
Zakup usług ubezpieczeniowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu śr., 2016-11-30 13:35 Zamówienie publiczne
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla. Zadanie nr 7 Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla- podłączenie nowych odbiorców. wt., 2016-10-11 13:13 Zamówienie publiczne
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Grupy Zakupowej pt., 2016-09-02 09:42 Zamówienie publiczne
Remont sieci ciepłowniczej na osiedlu Zachód w Kędzierzynie-Koźlu czw., 2016-06-02 11:14 Zamówienie publiczne
Budowa sieci wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Grunwaldzkiej 8,6 i Głowackiego 5 w Kędzierzynie-Koźlu wt., 2016-04-05 08:35 Zamówienie publiczne

Strony